Directievoering en Toezicht

 

 

Nadat een project verschillende fases heeft doorlopen komt het in de vorm van

een bestek (= contract) op de markt om aanbesteed te worden. Afhankelijk van de

gunningscriteria wordt het werk gegund aan een van de inschrijvers die vanaf dat

moment wordt aangemerkt als de aannemer van werk.

 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer is begeleiding nodig.

Deze begeleiding wordt verzorgd door de directie, meestal bestaand uit

directievoerder en toezichthouder.

 

De werkzaamheden van directievoerder en toezichthouder bestaan, in het kort,

hoofdzakelijk uit:

 

Het vertegenwoordigen van de opdrachtgever binnen de overeengekomen

bevoegdheid.

Het beoordelen van V&G en werkplannen.

Het leiden van bouwvergadering(en)  en de vastlegging hiervan.

Het voeren van de besteksadministratie, waaronder weekrapporten.

Het houden van (dagelijks) toezicht op de uitvoering.

Het bewaken van het gewenste kwaliteitsniveau.

Het bewaken van de voortgang en de planning.

Kostenbewaking en signalering.

Communicatie met diverse belanghebbenden.

Het beoordelen (technisch en financieel) van bestekshoeveelheden en meer-

en minderwerk.

 

 

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Hagenouw Infra?

 

Neemt u vrijblijvend contact op;

Nuri Hagenouw, toezichthouder

06 547 264 21, nuri@hagenouwinfra.nl