Projecten

 

 

Hieronder staan de laatste projecten met bijbehorende specificaties.

Oudere projecten en onze verdere kwaliteiten komen het beste tot hun recht

wanneer dit tijdens een gesprek aan de orde komt.

 

 

Wilt u meer weten over deze projecten van Hagenouw Infra of

heeft u een project waarover u graag van gedachten wilt wisselen?

 

Neemt u vrijblijvend contact op;

Nuri Hagenouw, toezichthouder

06 547 264 21, nuri@hagenouwinfra.nl

 

 

 • Gemeente Alphen aan den Rijn afdeling Ingenieursbureau

  Reconstructie Prinses Irenelaan.

 • Gemeente Boskoop afdeling Wijkbeheer

  Voor de gemeente Boskoop is voor de afdeling Wijkbeheer toezicht

  gehouden op de diverse werken in de openbare ruimte, zoals:

   

  - Toezicht plaatsing ondergrondse afvalcontainers

  - Toezicht plaatsing speeltoestellen

  - Toezicht groenwerkzaamheden (onderhoudsbestek)

  - Afhandeling meldingen / klachten bewoners

 • Gemeente Boskoop afdeling Projectbureau

  De afdeling Projectbureau is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van grote projecten. Hagenouw Infra heeft op diverse civietechnischeprojecten de toezichthoudende rol vervuld. De projecten bestonden o.a. uit vervanging van riolering, bestratingswerkzaamheden, herinrichting van de openbare ruimte en vervanging van straatmeubilair.

   

  - Aanleg riolering Peppellaantje

  - Reconstructie Goudse Rijweg

  - Onderhoud verharding Vogellaan – Bosweg en omgeving

  - Fietspadenplan

  - Herinrichting kavels Zwarte Pad

  - Begeleiding klein onderhoud straatwerk

 • Gemeente Haarlem afdeling Techniek & Advies

  Hagenouw Infra heeft voor de Gemeente Haarlem toezicht gehouden bij diverse civieltechnische projecten, zoals;

   

  - Aanleg parkeerplaatsen Vergierdeweg

  - Vervangen riolering Jacob Catslaan

  - Herinrichting Bertha von Sutnerstraat

  - Herinrichting Voorhelmplein

  - Herinrichting Oranjeplein en omgeving

  - Aanleg Waterverbinding Meerwijk Centrum

  - Herinrichting Europawijk-Zuid

   

 • Gemeente Zevenhuizen / Moerkapelle

  Hagenouw Infra heeft voor de Gemeente Zevenhuizen / Moerkapelle toezicht gehouden bij diverse civieltechnische projecten, zoals;

   

  - Aanleg pompgemaal Kratonlaan

  - Aanleg drukriolering in het buitengebied

 • RPS/BCC

  - Rioolreconstructie Aasdomstraat e.o. (Gemeente Abcoude)

  - Rioolreconstructie Rembrandtlaan e.o.  (Gemeente Alblasserdam)